Fikri ve sınai haklar hukuku başta olmak üzere hukukun tüm alanlarında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Sözleşmelerin hazırlanması, ihtarnamelerin keşide edilmesi, yazılı mütalaa verilmesi de çalışma alanlarımızın içinde bulunmaktadır.