Müvekkillerimize marka tescili, marka tescil sürecindeki tüm uyuşmazlıklar, marka portföyü yönetimi, buluşlarınızın patentlenmesi ve tasarım tescili konularında hizmet vermekteyiz.

Uzman marka vekillerimiz ve patent vekillerimiz ile Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki süreçler yürütülürken; avukatlarımız ile sınai mülkiyet hukukuna ilişkin tüm uyuşmazlıklar mahkemeler önünde takip edilmektedir.

Uluslararası işbirliklerimiz sayesinde markanızın, buluşunuzun ya da tasarımınızın yurtdışında da tescili konusunda çalışmaktayız.