Fikri ve sınai haklar konusunda uyuşmazlıklar başta olmak üzere hukukun tüm branşlarında uzman avukat kadromuz ile çalışmaktayız.

Eserlerinizin korunması, haksız rekabet, alan adı uyuşmazlıkları, kişisel verilerin korunması ve ticari uyuşmazlıklarlar temel çalışma alanlarımız arasındadır.

Ayrıca ceza hukuku, aile hukuku, kira hukuku, iş hukuku gibi alanlar da müvekkillerimizin dava ve danışmanlık işlerini yürütmekteyiz. İcra dosyalarının takip edilerek alacakların tahsil edilmesi ve tedbir kararlarının uygulanması da bir diğer faaliyet alanımızı oluşturmaktadır.